Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20103
14.09.2020
16.09.2020
. .
20106
21.09.2020
22.09.2020
. .
20108
25.09.2020
29.09.2020
. .
Posledná aktualizácia: 01.10.2020  08:41:29
... spät