Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20144
23.12.2020
23.12.2020
. .
21001
08.01.2021
. .
. .
21006
21.01.2021
. .
. .
Posledná aktualizácia: 23.01.2021  11:06:16
... spät