Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
21071
30.06.2021
08.07.2021
22.07.2021
21080
26.07.2021
28.07.2021
. .
Posledná aktualizácia: 02.08.2021  15:08:33
... spät