Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20073
30.06.2020
01.07.2020
. .
20074
03.07.2020
08.07.2020
. .
20075
04.07.2020
08.07.2020
. .
20076
04.07.2020
08.07.2020
. .
Posledná aktualizácia: 09.07.2020  11:48:50
... spät