Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
19025
19.02.2019
27.02.2019
05.03.2019
19036
17.04.2019
. .
. .
19037
18.04.2019
. .
. .
Posledná aktualizácia: 18.04.2019  15:41:23
... spät