Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
21027
12.03.2021
15.03.2021
09.04.2021
21035
06.04.2021
08.04.2021
20.04.2021
Posledná aktualizácia: 20.04.2021  13:44:39
... spät