Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
19015
01.02.2019
07.02.2019
11.02.2019
19017
04.02.2019
07.02.2019
. .
19022
13.02.2019
14.02.2019
19.02.2019
19023
15.02.2019
20.02.2019
. .
19024
18.02.2019
22.02.2019
. .
19025
19.02.2019
. .
. .
19026
21.02.2019
22.02.2019
. .
Posledná aktualizácia: 22.02.2019  10:44:52
... spät