Radnicná 7, 940 01 Nové Zámky
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
21001
20.04.2021
. .
. .
21002
20.04.2021
. .
. .
Posledná aktualizácia: 20.04.2021  16:11:09
... spät