Radnicná 7, 940 01 Nové Zámky
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
19001
07.02.2019
11.02.2019
22.02.2019
19002
22.02.2019
. .
22.02.2019
Posledná aktualizácia: 22.02.2019  14:54:49
... spät