Radnicná 7, 940 01 Nové Zámky
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20024
07.11.2020
11.11.2020
. .
20026
27.11.2020
. .
. .
Posledná aktualizácia: 27.11.2020  13:08:21
... spät