Radnicná 7, 940 01 Nové Zámky
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
20019
22.09.2020
29.09.2020
. .
20020
22.09.2020
. .
. .
Posledná aktualizácia: 22.09.2020  13:33:44
... spät