Hlavná 25, 943 01 Štúrovo
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
19012
15.05.2019
03.07.2019
. .
19015
17.07.2019
. .
. .
Posledná aktualizácia: 17.07.2019  10:59:00
... spät