Hlavná 25, 943 01 Štúrovo
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
21004
10.06.2021
11.06.2021
. .
21005
10.06.2021
11.06.2021
. .
Posledná aktualizácia: 11.06.2021  16:19:41
... spät