Hlavná 25, 943 01 Štúrovo
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
18037
28.12.2018
. .
. .
19002
19.01.2019
. .
. .
19003
25.01.2019
. .
. .
Posledná aktualizácia: 05.02.2019  14:26:07
... spät